Neden Tema kids?

Çünkü Tema’da, öğrencilerimizi, hayallerinin peşinden koşan, yaratıcılıkları ve merakları sınırlandırılmayan, akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve duygusal anlamda hayata hazır, entelektüel ve farklı bir bakış açısına sahip, empati yapabilen, gündelik hayat içinde ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilen, sevgi ile öğrenen, mutlu bireyler olarak yetiştiririz.

Okul Öncesi Neden Önemli ? Bu Dönemde Neden Okulda Olmalıyız ?

Hepimizin yaşadığı, ama yaşarken bir çok şeyin farkında olmadığı bir dönemdir okul öncesi çocukluk çağı.

En önemli yaşantılarımız, en kalıcı hatıralarımız bu dönemde yer alır. Geleceğe doğru uzanan yolun en başıdır. Bu yolda nelerin bizleri beklediğini bilemeyiz. İşte tam da bu yüzden  yola hazırlıklı çıkmamız çocukluk çağını son derece sağlıklı geçiriyor olmamız önemli.

Neden Okulda Olmalıyız?

Okul öncesi çocukluk çağı zeka gelişiminin %70 lik kısmının tamamlandığı en kıymetli çağdır.

Okul öncesi dönem yeteneklerin keşif dönemidir.

Çocukların okul ortamında kendini ifade etmeye ve konuşmaya ihtiyaçları ve dili kullanma becerileri hızlanır.

Sosyalleşmenin temelleri oyunlarla, paylaşma ile ilişki kurma ile bu dönemde atılmaya başlar.

Okulda bol bol oyun oynamasına fırsat verilen çocuk mutludur ve mutlu çocuk öğrenir.

Çocukların özgüvenleri bu dönemde gelişmeye başlar ve okullar bunlar için ortamlar yaratıp fırsatlar sunar.

Toplumsal kurallara uyma ve sorumluluk alam bu dönemde gelişmeye başlar.

İşte bu ve bunu gibi birçok sebep bizim okulda olmamızı gerektirir.

Eğitime Bakış Açımız

Tema Eğitim Kurumları kurulduğu günden bu yana öğrencilerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürekli gelişen, dinamik bir eğitim anlayışına sahip oldu.

Okulumuzda öğrenci odaklı ve kalıcı öğrenmeyi esas alan alternatif bir eğitim yaklaşımına sahibiz. Öğretmeye değil öğrenmeye; sadece öğrencilerin değil tüm Tema fertlerinin aslında öğrenenler topluluğunun bir üyesi olmasına değer verilir ve çalışmalar buna uygun olarak yürütülür. Amacımız;

 • Özgüveni yüksek
 • Düşünen, sorgulayan, araştıran, yenilikçi, meraklı
 • Yaratıcı
 • Eleştirel düşünen
 • İletişim kuran
 • Empati yapabilen
 • Özgür
 • Hoşgörü sahibi
 • Sorumluluklarının bilincinde
 • Kendinin ve başkalarının haklarına saygılı
 • İş birliğine açık
 • Entelektüel bilgi birikimine sahip
 • Farklı bakış açısına sahip
 • Yeniliklere açık ve uyumlu
 • Spor, sanat, teknoloji alanlarında başarılı
 • Bilimsel düşünebilen
 • Çevreye ve tüm canlılara duyarlı ve saygılı

Evrensel değerlere ve kültürüne sahip çıkan “Mutlu Çocuklar’’ yetiştirmek.

EĞİTİM
PROGRAMIMIZ

Anaokulumuzda Montessori, GEMS, Sorgulamaya Dayalı Öğrenme, Sosyal-Duygusal Öğrenme ve Scamper model ve yaklaşımları kullanılarak oluşturulan, birbirini tamamlayan bir program uygulanmaktadır. Seçilen bu model ve yaklaşımlarda ortak payda, çocuk için en doğru olan ve bizim bakış açımıza ve eğitim felsefemize uygun olan yapıda olmasıdır.

GEMS

Tema Fen ve Matematik merakını körükler, bilimi sevdirir.

MONTESSORİ

Tema özbenliği güçlü çocuklar yetiştirir.

SCAMPER

Tema çocuklara problem çözme becerisi kazandırır.

SORGULAMAYA DAYALI EĞİTİM

Tema soran-sorgulayan çocuklar yetiştirir.

Okula İlk Adım
Programı nedir?

         Okula İlk Adım programı çocukların 2 saat boyunca aileleriyle birlikte kaliteli vakit geçirirken bir yandan da eğlenerek öğrendikleri ve sosyalleşmenin ilk adımlarını gerçekleştirebilecekleri çalışmalardan oluşur. Bu çalışmalar içerisinde duyusal atölye, Gym-O-Play ve hareket eğitimi programları yer almaktadır.

Duyusal Atölye

Duyusal oyun atölyelerinde beş duyu organını harekete geçirecek çalışmalar yapılır.

Her hafta değişen tema konuları ile;

 • Odaklanma
 • Dikkat Etme
 • Vücut Farkındalığı
 • Sesleri Görselleri Dokuları Ayırt Etme
 • El-Göz Göz-Ayak Koordinasyonu
 • İnce-Kaba Motor Becerileri
 • Sağlıklı İlişkiler Kurma
 • Sosyalleşme
 • Dil Ve Konuşma
 • Özgüven
 • Özsaygı becerileri kazandırılması hedeflenmektedir.

Erken Yaş  Hareket Eğitimi

Günümüzde kalabalıklaşan şehir yaşamı, yoğun trafik ve makineleşme özellikle çocukların oyun alanlarının ve bedensel faaliyetlerin azalmasına neden olmaktadır. Bu durum çocukların birçok algısal motor yeteneğinin gelişimine engel olmaktadır. Büyükşehirlerde yetişen çocuklar doğal ortamda bulunma, dereden atlama, çiftlerin üzerinden yürüme, ağaca tırmanma gibi deneyimlerden yoksun kalmaktadır. Bu nedenle hareket eğitimi programını çok önemsiyoruz.

Spor yapan çocuklar;

 • Disiplinli ve sorumluk sahibi olurlar
 • Konsantrasyon becerileri yüksek olur
 • Duygularını kontrol edebilirler
 • Grupla hareket edebilirler
 • İşbirliği yapabilirler
 • Yönerge almada başarılıdırlar
 • Karar mekanizmaları gelişir
 • Fiziksel olarak daha sağlıklı olurlar

 Hareket eğitim programı içerisinde denge, esneklik, güç, sürat çalışmaları ve eğlenceli spor oyunları oynanmaktadır.

Gym-O-Play

Gym-O-Play; öğrencilerimizin 1 saat boyunca aileleriyle birlikte kaliteli vakit geçirerek bir yandan yaşıtlarıyla sosyalleşebilecekleri bir ortamda hareket eğitimi aldıkları programdır.