top of page

Çift Yabancı Dil

Yeni kültürler öğrenmek, yeni insanlar tanımak, yeni dünyaları keşfetmek. Ve bütün bunları aracısız doğrudan bir iletişimle gerçekleştirmek. Yabancı bir dili öğrenirken fark edersiniz ki, başka olanı anlamaya çalışırken diğer yandan kendinizi keşfeder, çok yönlü düşünür ve kendinizi daha iyi ifade etmeye başlarsınız. 

Tema Çocukları 3 yaşlarından itibaren yoğun bir İngilizce programının içine girerler. İngilizce öğretmenleri onlarla okul zamanlarında her yerde İngilizce iletişim kurar. Bazıları bu durumu ilk başta biraz garipser ancak çok kısa bir zamanda fark etmeden alışırlar ve bu onların okul yaşamının doğal bir parçası olur. Zaten temel amaç da budur! 2. yabancı dil İspanyolca eğitimi ile hedeflenen çocuklarda farklı diller algısının temellerinin atılmasıdır.

Tema Kids Beylikdüzü Anaokulu İlkokulu sınıfta ders yapan öğretmen ve çocuklar

İyi Bir İngilizce Eğitiminin Sırrı Günlük Yaşam İçinde Çocukları Yabancı Dile Maruz Bırakmakta!

Bütün İngilizce öğretmenlerimizin Miss. Shelly veya Mr. Ronnie gibi birer takma ismi olur ve öğrencilerimizin olduğu hiçbir yerde hiç kimseyle Türkçe konuşmazlar. İngilizce öğretmenlerimiz ders saatleri dışında günün her anında (kahvaltıda, yemek saatinde, bahçede, sabah karşılamada, akşam uğurlamada, ortak alanlarda) çocuklarımızla sürekli İngilizce konuşurlar. Çünkü biliyoruz ki çocuklar görerek, taklit ederek öğrenirler. Bu sayede öğrencilerimiz gün içinde İngilizce'ye fazlaca maruz kalırlar ve dili doğal akışta kullanmayı öğrenirler. Uyguladığımız sistemde en önemli amacımız öğrencilerimize İngilizce düşünmeyi öğretebilmektir. 

İngilizce öğretmenlerimiz sabah öğrencilerimizi karşılar ve akşam öğrencilerimiz okuldan ayrılırken uğurlarlar. Bu sayede "Good morning, How are you today? See you tomorrow.’’ gibi günlük konuşma kalıplarını doğal yollarla öğrenirler. Ayrıca, İngilizce öğretmenlerimiz sabah kahvaltıda, öğle yemeğinde ve ikindi kahvaltısında öğrencilerimize eşlik ederler, öğrencilerimizle iletişimde olurlar. "Why don’t you eat cheese? Don’t you like it?" gibi kalıpları da duyarak olağanlaştırırlar. İngilizce öğretmenlerimiz teneffüste nöbetlerde de sınıf öğretmenlerimize destek olurlar. Burada amacımız yine öğrencileri günlük konuşmaya maruz bırakmaktır.
 

Tema Kids Beylikdüzü Anaokulu İlkokulu bahçede ders yapan öğretmen ve çocuk

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Okulumuzda CLIL (Content and Language Integrated Learning) eğitim sistemi ile İngilizce programı uygulanır. Bu sistemin amacı; dili içerik ile bütünleşmiş olarak aktarmaktır ve dil amaç olarak değil araç olarak kullanılır. Bu doğrultuda dil öğretiminde seçtiğimiz kitaplar da içerik olarak grammar odaklı değil içerik odaklıdır.

 

ANAOKULU PROGRAMINDA

Aynı mantıkla kullandığımız kitaplar da bizim için sadece temel omurgayı oluşturan birer araç görevi görür. Kitap içerisindeki konuları daha detaylı bir şekilde farklı materyaller ile işliyoruz. Bol bol handout kullanıyoruz ve bu handout'ları sene sonunda velilere teslim etmek üzere klasörlerde tutuyoruz. Derslerimizde mutlaka her konuya ilişkin warm-up olarak bir şarkı açıyoruz. Sonrasında ilgili konuyu içeren görselleri kullanarak konuyu çocuklara açıklıyoruz. Sonrasında da konu ile ilgili etkinliklerimizi tamamlıyoruz. Konunun pekişmesi için sınıf içinde çeşitli oyunlar oynuyoruz.

 

Her gün öğrencilerimizle rutin olarak circle time questions çalışıyoruz. Burada ‘Bugün günlerden ne? Dün günlerden neydi? Yarın günlerden ne olacak? Hava nasıl? Hangi aydayız? Hangi mevsimdeyiz? Bugün sınıfta kaç kişi var? Kaç kişi gelmedi?’’ gibi soruları sorarak rutin çalışmamızı pekiştiriyoruz.

Tema Çocuklarının İngilizce Sunumları

Yaş Gruplarına ve Yapabilirlik Seviyelerine Göre Özelleştirilmiş Çok Katmanlı Eğitim Programı

İngilizce derslerimizi çoğunlukla interaktif yollarla yapıyor, yardımcı görseller, şarkılar, çeşitli oyun ve etkinliklerle, dijital kaynaklar ve kitaplar ile destekleyerek kalıcı öğrenme sağlıyoruz. İngilizce öğreniminde hedefimiz çocuklarımızın anaokulundan ayrıldıklarında İngilizceyi anlayan ve kendini ifade edebilen, ilkokulda ise İngilizce okuyan, yazan ve konuşan çocuklar olmaları.

3 yaş sınıflarında haftada 10 saat, 4 ve 5 yaş sınıflarında haftada 12 saat İngilizce dersimiz bulunuyor.

 

Yaşlara Göre İngilizce Kazanım Hedefleri:

 • 3 yaşta ilk hedefimiz dili sevdirmek, farklı bir dilin farkındalığını oluşturmak ve öğrencilerimizi mümkün olduğunca dile maruz bırakmak. Bu yaş grubundaki öğrencilerimiz zamanla basit yönergeleri anlarlar ve kendilerine sorulan nesneleri gösterebilirler. Sonrasında kendilerine gösterilen nesnelerin isimlerini söyleyebilirler. 3 yaş öğrencileri ile çalışırken vücut dilini ve nesnelerin görsellerini bolca kullanıyoruz. 1 yılın sonunda öğrencilerimiz; Hava durumu, mevsimler, vücudumuzun bölümleri, aile üyeleri, sınıf araç ve gereçleri, oyuncaklar, kıyafetler ve yiyecekler konularını öğrenirler.

 • 4 yaşta öğrencilerimiz basit yönergeleri anlarlar ve kendilerine gösterilen nesnelerin isimlerini söyleyebilirler. Kendilerine sorulan sorulara kısa cevaplar verebilirler. Yavaş yavaş basit ve kısa cümleler kurabilirler. 4 yaş öğrencilerimizden kısa cümleler kurmalarını bekliyoruz. ‘May I drink water?’ gibi. Ya da ‘What is the weather like today?’ sorusuna ‘It’s sunny’ cevabını vermeleri gibi. 1 yılın sonunda öğrencilerimiz; Hava durumu, mevsimler, okul araç ve gereçleri, evin bölümleri, hayvanlar, toplu taşıma (araçlar) ve doğa konularını öğrenirler.

 • 5 yaşta öğrencilerimiz öğretmenlerimizin yönergelerini anlarlar ve sorulara cevaplar verebilirler. Kısa cümleler kurabilirler. 5 yaş öğrencilerimizle çalışırken de yine bol bol görsel ve şarkılardan faydalanıyoruz. 5 yaş öğrencilerimizin artık nesneyi görmeden, tarif ettiğimizde de kelimenin ne olduğunu bize söyleyebilmelerini bekliyoruz. ‘It is a big animal. It has big ears.’ Dediğimizde ‘It’s an elephant’ diye cevap vermeleri gibi. 1 yılın sonunda öğrencilerimiz; Hava durumu ve mevsimler, duygularımız, zıt kavramlar, sağlıklı alışkanlıklar, çiftlik hayvanları, okul ve okulun bölümleri, meslekler konularını öğrenirler.

 

Yabancı dil programımız o yılki Türkçe plana entegre edildiği için her yıl güncellenen Türkçe plana göre iyileştirmeler ve eklemeler yapılır. Belirli gün ve haftalarda da konu ile ilgili sınıf içerisinde mutlaka bir handout çalışması yapılır. Her ünitenin sonunda öğrencilerin eve götürebileceği bir art and craft etkinlik yapılır.

İlkokul sınıflarının Time to Speak Çalışması

Oxford Discover Sistemi

İLKOKUL PROGRAMINDA

İlkokul çocuklarımızın dil öğretiminde seçtiğimiz kitaplar –Oxford Discover serisi- da içerik olarak grammar odaklı değil, içerik odaklıdır. Kitaplarımızın içerikleri de ünitelere göre konuları matematik, fen bilgisi, sosyal bilimler gibi derslere ayırır ve her ünite için o dersin hedef kelimeleri, o ünite ile ilgili grammar konuları ünite içerisinde öğrencilere doğal yöntemlerle kazandırılır. Örneğin; ünite konusu Maddenin Halleri (States of Matter) ise, öğretmen öğrencilere önce hedef kelimeleri kazandırır (flashcard ve görseller kullanarak) ve ardından geniş zaman kullanarak cümleler kurmaya başlar. Sonrasında pekiştirmek adına tıpkı bir Fen Bilgisi öğretmeninin yaptığı gibi sınıf içinde maddenin halleri ile ilgili bir deney yaparak konunun pekiştirilmesini sağlar. Buradaki amaç öğrencinin dil ile ilgili ezberlemesini değil, dil aracılığı ile maddenin hallerini İngilizce olarak öğrenmesidir. 
 

Her İngilizce öğretmenimizin 2 sınıfı olur. Öğretmenimiz sınıf öğretmenleriyle partner sistemiyle çalışır.
 

Öğretmenlerimiz Oxford Discover kitaplarını kullanır. Sınıflarımıza göre kullanılan kitaplar aşağıdaki gibidir:

 1. Sınıflar Oxford Foundation ve Reading Monster

 2. Sınıflar Oxford Discover 1 ve Writing Monster 1

 3. Sınıflar Oxford Discover 2 ve Writing Monster 2

 4. Sınıflar Oxford Discover 3 ve Writing Monster 3
   

Her yıl sene sonunda portfolyo sunumlarımız olur. Öğretmenlerimiz yıl içerisinde kullandıkları materyalleri portfolyoda da kullanırlar. Portfolyo sırasında amacımız öğrencilerimizin yıl içerisinde öğrendiği konuları İngilizce öğretmenimizle sohbet ederek doğaçlama bir şekilde ailelerine sunmalarıdır. Bu nedenle portfolyo sunumu öncesinde herhangi bir ezber çalışması yapılmaz. Öğrencilerimize her dönem e-okul karnesi dışında Tema Branş Karnesi verilir. Bu karne içerisinde yabancı diller ile ilgili çocuklarımızın durumları ile ilgili ayrı bir bölüm yer alır.

Tema Kids Beylikdüzü Anaokulu İlkokulu sınıfta ders yapan çocuklar

İkinci Yabancı Dil: İspanyolca

Çocukların özellikle erken yaşlarda yetişkinlere göre zihinsel ve duygusal üstünlük ve esnekliklerinden dolayı yabancı dil öğretiminin etkin sonuçlar verdiğini bilimsel araştırmalardan biliyoruz. Bu gerçekten hareketle, Tema Eğitim Kurumları’nda ikinci yabancı dil olarak İspanyolca eğitimi 4 yaştan itibaren haftada 1 saat ile başlar, ilkokulda da aynı şekilde devam eder. İspanyolcayı görsel ağırlıklı, şarkılar ve tekerlemelerle ve sık sık tekrarlar yaparak öğretiyoruz.


Neden ikinci dil olarak İspanyolca öğretiyoruz?

 • Birden fazla dili öğrenebilecek beyin yapısına ve öğrenme kapasitesine sahip oldukları için öğrencileri 4 yaşından itibaren ikinci bir yabancı dille, İspanyolca ile tanıştırıyoruz.

 • Dünyada en çok konuşulan ikinci dil olması nedeniyle İspanyolcayı tercih ediyoruz.

 • Kolay öğrenilmesi, İngilizce ve İspanyolca arasındaki pek çok sözcüğün ortak olması öğrenciler için önemli avantaj sağlıyor.

 • Okunduğu gibi yazılan fonetik bir dil olması İspanyolcayı öğrenmede diğer bir çok dile göre kolaylık sağlıyor.

Tema Kids Beylikdüzü Anaokulu İlkokulu deney yapan çocuklar
bottom of page