fbpx

TEMA DÜNYA VATANDAŞLARI YETİŞTİRİR

İngilizce

Erken yaşta yabancı dil eğitimi çocukta düşünmeye yönelik kıvraklık ve esnekliği, dinleme yetisini ve hassasiyetini geliştirir. Aynı zamanda çocuğun anadilinde anlama kabiliyetini de geliştirir. Çocuğa, insanlarla daha kolay iletişim kurma olanağı sağlar. Yabancı dil olgusu, çocuğun zihnini diğer kültürlere açar ve çocuğa diğer ülkelerdeki insanları anlama ve değerlendirmede yardımcı olur.

Okul öncesi yaşta çocukların zihinsel yapısının esnekliği, güçlü bir hafızalarının olması, iletişime açık olmaları, oyun ortamında öğrenmeyi gerçekleştirmeleri kalıcı bir öğrenme sağlar. Bu nedenle Tema Eğitim Kurumları’nda yabancı dil eğimi vazgeçilmezdir. Hem okul öncesi eğitimde hem de ilkokulda çocuklar yoğun bir yabancı dil eğitimine tabi olurlar.

Yabancı dil eğitiminde nelere dikkat ediyoruz?

İngilizce derslerinde Content and Language Integrated Learning- İçerik ve Dilin Bütünleşik Olduğu Öğrenim (CLIL) sistemini uyguluyoruz.

  • Her yaş grubu için ayrı yöntem ve teknikler uyguluyoruz.
  • Yabancı dil derslerinde ağırlıklı olarak oyunlarla öğrenme gerçekleştiriyoruz.
  • Derslerde temel ilkeyi sözlü iletişim olarak belirliyoruz, amacımız çocuğu yabancı dile yakınlaştırmak.
  • Çocukların yabancı dili şarkılar, hikayeler ve oyunlar vasıtasıyla keşfetmesini sağlıyoruz.
  • Ders dışındaki zamanlarda da öğrencilerle vakit geçirerek kalıcı öğrenme sağlıyoruz.

Coffee Morning Etkinliği

Anaokulumuzun 3, 4 ve 5 yaş sınıflarının “Coffee Morning” etkinliğinde, öğrencilerin İngilizce derslerinde yaptıkları çalışmaları velilerimizi derslerimize davet ederek onlarla paylaşıyoruz. Birbirinden farklı ve eğlenceli İngilizce etkinlikleri, şarkıları ve oyunları olağan rutininde sergilediğimiz bu neşeli günde, öğrenci ve velilerimiz ile keyifli dakikalar geçiriyoruz. Velilerimiz kahvelerini içerken bizler çocuklarımızla günlük rutinde dersimizi yapıyoruz. Bu çalışma ile velilerimiz İngilizce ders içerikleri konusunda yakından bilgi sahibi oluyor.

İspanyolca

Neden ikinci dil olarak İspanyolca öğretiyoruz?

  • Birden fazla dili öğrenebilecek beyin yapısına sahip olduğu için öğrencileri 4 yaşından itibaren ikinci bir yabancı dille, İspanyolca ile tanıştırıyoruz.
  • Dünyada en çok konuşulan ikinci dil olması nedeniyle İspanyolcayı tercih ediyoruz.
  • Kolay öğrenilmesi, İngilizce ve İspanyolca arasındaki pek çok sözcüğün ortak olması öğrenciler için avantaj sağlıyor.
  • Okunduğu gibi yazılan fonetik bir dil olması İspanyolcayı öğrenmede kolaylık sağlıyor.
  • İspanyolcayı görsel ağırlıklı, şarkılar ve tekerlemelerle ve sık sık tekrarlar yaparak öğretiyoruz.