fbpx

TEMA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE ŞEFFAFTIR

Ölçme değerlendirme yaparken birden fazla ölçme değerlendirme aracını kullanıyoruz. Böylece öğrencilerimizi çok yönlü ve adil bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Ölçme değerlendirmenin amacı çocuğa fayda sağlamak ve öğrenmesine katkıda bulunmaktır. Ölçme değerlendirme sonunda elde edinilen bilgiler, planlara entegre edilir ve öğrenci için öğrenme fırsatlarına dönüştürülür. Ölçme değerlendirme aileyi de kapsayan bir süreçtir; çocuğun gelişimi hakkındaki detaylar aile ile paylaşılır ve sürece daha etkin şekilde dahil edilir.

  • Gözlem formları
  • Anekdot
  • Kazanım değerlendirme formu
  • Portfolyo çalışmaları
  • Proje sunumu
  • Karne
  • Gelişim raporu
  • Öğrenci öğretmen görüşmeleri
  • Çocuğu tanıma toplantıları