fbpx

VİZYONUMUZ

Eğitim ve öğretim faaliyetleri alanında uluslararası standartlar baz alınarak, yenilikçi, dinamik ve alternatif eğitim olanakları yaratan demokratik, evrensel değerleri içselleştirmiş kurum olmak. Yabancı dil, teknoloji, bireysel ve sosyal gelişim alanında başarılı ve kendisini tanıyan öğrenciler yetiştirmek.

MİSYONUMUZ

Öğrencimizin bireysel farklılıkları desteklenerek, geniş bir dünya görüşüne, kültürüne sahip olmaları ve bununla birlikte otonom yapıya sahip olmalarını hedefleriz. Öğrencimizin hem yaşadığı toplumun bireyi, hem de dünya bireyi olarak; çevresine duyarlı, saygılı, hoşgörülü birey olarak öğrencimizin mutlu bir yaşam kurabilmesi için gerekli yetilere sahip olmalarına destek olmak.

EĞİTİM FELSEFEMİZ

Eğitimin yaşam için olduğuna inanan bizler; geleceğin toplumunun demokrat, yaratıcı, sorunlara çözüm üretebilen ve mutlu insanlardan oluşacağını kabul ediyor ve eğitim- öğretimde “Öğrenci Odaklı ve Kalıcı Öğrenme Merkezli” yaklaşımları esas alıyoruz.

EĞİTİM İLKELERİMİZ

Eğitim sistemini bütünüyle öğrenci merkezli olarak düzenleyerek; bireysel becerilerin fark edilmesini sağlamanın yolu olduğunun bilincindeyiz. Eğitim ortamını öğrencinin ‘’Yaparak – Yaşayarak’’ öğrenmesini sağlayacak şekilde düzenliyoruz. Öğrenmeyi yaşamsal deneyim haline getirerek Anaokulundan İlköğretimin sonuna kadar eğitimde ‘’Tam Öğrenme’’ (Kalıcı Öğrenme) modelini uygulamak, anasınıfı ve ilköğretim okulunda içerik (program – yöntem vb.) ve organizasyon bakımından sistem bütünlüğünü sağlayarak, öğrencinin toplumsal etkinliklere katılımını sağlayıp, yaşamı her boyutuyla tanımasına olanak sağlamak.