TEMA EĞİTİM KURUMLARI | ANAOKULU EĞİTİM PROGRAMI VE İŞLEYİŞ

Yaparak-Yaşayarak Aktif Öğrenme Modeli

        Tema Anaokulu’nda Montessori, Gems, Scamper ve sorgulamaya dayalı eğitim modelleri kullanılarak  oluşturulan, birbirini tamamlayan bir program uygulanmaktadır. Türkçe program, branş dersleri, günlük yaşam becerileri, atölye çalışmaları ile desteklenmektedir.

GEMS EĞİTİMİ

          Fen-doğa deneylerini ve matematik çalışmalarını daha keyifli hale getirmek yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla GEMS programından destek almaktayız. GEMS Programı California Üniversitesi bünyesinde yer alan Lawrence Hall of Science adlı bir fen merkezi tarafından oluşturulmuş sürekli geliştirilen bir programdır. GEMS anaokullarında fen-doğa deneylerini ve matematik çalışmalarını yaratıcı drama ve müzikle birleştirip programı daha sürükleyici ve eğlenceli hale getirmeyi hedefler.

GEMS Projesinin Amaçları Nelerdir?

 • Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak
 • Öğrencilerin fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak
 • Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek
 • Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamak
 • Hedeflenen kazanımlar SAYILARI SAYMA VE TANIMA, BİRE BİR EŞLEME, SAYILARI YAZMA, ÖRÜNTÜ, PROBLEM ÇÖZME, RENKLER, SAYI DOĞRUSU, GEOMETRİ, PARA, ZAMAN, ÖLÇME, SİMETRİ gibi matematiğin alt yapısını oluşturan kavramlardır.

MONTESSORİ EĞİTİMİ

       Montessori eğitimi; Montessori atölyesinde her yaş grubunda haftada 2 ders yapılan çalışmalarla uygulanmaktadır. Özellikle Montessori eğitiminin temel prensiplerinden biri olan ‘bana kendim yapabilmem için yardım et!’ ilkesinin tüm okulumuz içinde geçerli olduğunu ve uygulandığını söyleyebiliriz. 

       Montessori eğitiminin 5 ana eğitim öğesi olan; günlük yaşam ve öz bakım, duyu eğitimi, matematik eğitimi, dil eğitimi ve kozmik eğitim eksiksiz bir şekilde bütünüyle atölyemizde işlenmektedir.

       Atölyemizde eğitim programımıza uygun olarak eş zamanlı materyal çalışmaları ile çocuklara yaşayarak ve 5 duyu organını kullanarak öğrendiklerini deneyimleme imkânı sunmaktayız.

SCAMPER EĞİTİMİ

         Okul öncesi eğitimin amaçlarından biri çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir. Farklı düşünme, hayal kurma, orijinallik ve sezgi yaratıcı düşünmenin en önemli noktalarıdır. SCAMPER yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir.

         SCAMPER zihinsel kalıplarımızın ötesinde hareket etmemizi sağlar. Çocuklara düşüncelerini değiştirmeleri ya da birleştirmeleri konusunda adım attırarak yaratıcı düşünmelerini sağlar. Michalko’ya göre SCAMPER’ın felsefesi şudur: Her fikir var olan başka bir fikirden doğar.

         Montessori eğitiminin 5 ana eğitim öğesi olan; günlük yaşam ve öz bakım, duyu eğitimi, matematik eğitimi, dil eğitimi ve kozmik eğitim eksiksiz bir şekilde bütünüyle atölyemizde işlenmektedir.

          Atölyemizde eğitim programımıza uygun olarak eş zamanlı materyal çalışmaları ile çocuklara yaşayarak ve 5 duyu organını kullanarak öğrendiklerini deneyimleme imkânı sunmaktayız.

İNGİLİZCE

          Tema Eğitim Kurumları’nda yabancı dil eğitiminde, öğrencilerimizin kendi dilinden başka bir dilin varlığından haberdar olması, bu dile karşı ilgili ve hevesli olması ve öğrendiği yabancı dil kavramlarını günlük hayatında da kullanmaları hedeflerimizdendir. Bu hedeflerimiz, öğrencimizin fiziksel ve bilişsel gelişimine uygun bir program çerçevesinde uygulanmaktadır.

Derslerimizde öğrencilerimiz;

 • Şarkılar ve tekerlemeler öğrenerek,
 • Oyunlar oynayarak,
 • Hikâyeler anlatarak,
 • Hikâyeleri dramatize ederek,

          Aktif diyalogların kurulduğu, kalıcı öğrenmenin sağlanması için oyunun her daim program içerisinde yer aldığı, çok yönlü öğrenmeyi destekleyen görsel, işitsel materyallerin ağırlıklı kullanıldığı bir program ile yabancı dili keyifle öğrenmektedirler. 

İKİNCİ YABANCI DİL İSPANYOLCA

          Çocukların zihinsel ve duygusal üstünlüklerinden ve esnekliklerinden dolayı yabancı dil öğretiminin erken yaşlarda etkin sonuçlar vereceği uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda Tema Eğitim Kurumlarında 2. Dil İspanyolca eğitimi 4 yaştan itibaren haftada 1 saat ile başlayıp ilkokulda devam eder.

ERKEN YAŞ HAREKET EĞİTİMİ

           Tema Eğitim Kurumları’nda hareket eğitimi programı, öğrencilerimizin zihinsel, fiziksel, ruhsal, psikomotor ve sosyal gelişimleri dikkate alınarak hazırlanmış bir eğitim programıdır. Avrupa standartlarında hazırlanmış bu programda çocuklarımızın, ince ve kaba motor gelişimini, kas ve mentâl koordinasyonunu sağlayıcı kuvvet, denge, esneklik ve sürat içerikli egzersiz ve oyunlar yer almaktadır. Bu uygulanan programlar sayesinde öğrencilerimizin dostluk, paylaşma, dostça oyun (fair play) ruhu, öz disiplin, öz bakım becerileri, özgüven, liderlik, karar verebilme yetisi gibi sosyal ve içsel gelişimleri sağlanır. 

Öğretmenlerimiz her dönem sonunda öğrencilerimizin, hedeflenen kazanımlar doğrultusunda ölçümlerini yapar, gözlemleri ve değerlendirmeleri velilerimiz ile paylaşılır.

MONTESSORİ/ATÖLYE

           Tema Eğitim Kurumları’nda Montessori programıyla; çocuğun bireysel becerilerine ve ilgi alanlarına, bireysel öğrenme hızına ve karakter özelliklerine uygun hazırlanmış program çerçevesinde öğrencilerin kendilerinin deneyimleyebileceği, hayatın temelinde yer alan becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Atölyede yapılan duyusal oyunlar sayesinde çocuklar;

 • Dikkat etme, odaklanma 
 • Sesleri-görselleri-dokuları ayırt etme
 • Vücut farkındalığı
 • El-göz koordinasyonunu geliştirirler.

GÖRSEL SANATLAR

                Tema Eğitim Kurumlarında görsel sanatlar atölye programıyla;
Görsel sanatlar; insan bilincini yeniden düzenleyebilecek kazanımları sağlayan ve bu sayede duygusal gelişimine katkıda bulunarak, kendini farklı biçimde ifade edebildiği etkili araçlardan biridir.

                Okulumuzda Görsel Sanatlar dersi teorik ve uygulamalı çalışmalar olarak yapılır. Bu ders ile birlikte öğrencilerimizin görsel algı, muhakeme ve kendilerine olan yüksek öz saygı ve güvenleri gelişir. Sanat yoluyla kazanmış oldukları bilgi, deneyim, beceri ve güven duygularının gelişmesiyle birlikte aşırı duygusal tepkilerinin denetim altına alabilirler. Estetik değer taşıyan ürünleri fark edebilirler, sınıflandırabilirler, görüş sunabilirler, başkalarının düşünce ve görüşlerini sanat yoluyla aktarabilme, arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme becerisini kazanabilirler. 

                Görsel Sanatlar dersinde yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimizin yaş gruplarına göre hazırladığımız program ile  ince ve kalın motor becerilerini geliştirici, destekleyici aktiviteler ile yaratıcılıklarını özgürce ortaya çıkarıp geliştirmeyi planlıyoruz. Hedefimizde ilerlerken; kesme, yırtma yapıştırma, baskı boyama, fırça kullanma teknikleri, seramik çalışmaları, ebru çalışmaları, üç boyutlu maket çalışmaları, farklı dokular üzerine boya tekniklerini öğrenerek hayata geçirmelerini hedefliyoruz.

DANS

      Dans etmek, çocuğun kendini ifade etmesinin alternatif bir yoludur. Tema Eğitim Kurumları’nda öğrencilerimizin tüm dans türlerini deneyimlemeleri ve tanımalarını sağlayarak, onların

 • Öğrenme ve Dikkat Becerilerini, 
 • Özgüven ve Benlik Saygısını,
 • Sosyal İlişkilerini,
 • Sağlıklı Fiziksel Gelişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz.

MÜZİK/RİTİM

             Müzik, çocuklarda kendini ifade etme becerisini, yaratıcılık ve estetik duygusunu geliştirir; ses ve dil gelişimi ile bilişsel gelişim ve soyut düşünmeye katkıda bulunur. Müzik derslerimizin amacı da, çocuklarımızın sanatın bu önemli boyutunu yeterli derecede algılayarak davranışlarında olumlu değişiklikler yaratmalarını sağlamaktır.

             Müzik derslerinde öğrencilerimiz yaş gruplarına özel olarak hazırlanan program sayesinde Ritm ve  Orff çalışmaları ile dans, drama, konuşma ve hareket etme becerileri gelişir, çocuğun müzikle gelişen becerisi, yaşamındaki diğer alanları da olumlu etkiler.

YARATICI DRAMA/MASAL

            Yaratıcı drama,  çocukların oyunlarında görülen sanatsal duyarlılığını, kendisi, başkaları ve dünya hakkındaki bilincini artıran ve her çocuğun hayal gücünü geliştiren bir öğrenme aracıdır. Öğrenme sürecine çocuğun etkin şekilde katılabilmesi için, duyularını, düş gücünü, imgeleme yetisini devreye sokar. Yaratıcılık ve estetik gelişimi, eleştirel düşünme yeteneğini, İletişim ve dil becerilerini geliştirir, problem çözme becerilerini destekler. Tema Okullarında yaratıcı drama derslerinde çocukların yaş ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan programlar uygulanır.  

DOĞADAYIZ

        Doğada çocuklar çok daha uzun süre odaklanabilmektedir. Doğada vakit geçirmenin, yapılan çeşitli aktivitelerin, öğrenme ve hafıza üzerine çok fazla olumlu etkisi bulunmaktadır.

        Tema Eğitim Kurumları’nda, çocuğun doğal ve özgür ortamda bildiklerini ve öğrendiklerini deneyimlemesi için fırsatlar sunulmaktadır.

AKIL OYUNLARI

              Akıl Oyunları; çocuklarda, problem çözme, süratli, doğru  ve çabuk düşünme,  analiz yapma, strateji geliştirme, dikkati yoğunlaştırma becerileri kazandıran ve kendine güven duygusunu geliştiren bir çalışmadır. Okulumuzda tüm yaş gruplarında akıl oyunları dersi yapılmaktadır.

MAKER

 

          Maker Hareketi (Maker Movement), dünyada hızla yayılan ‘kendin yap’ kültürü ile teknolojinin birleşmesinden oluşan bir akım. Maker çocuklar ‘tüketmeyen, üreten çocuklar’ olarak tanımlanır düşünür, tasarlar ve yeniden üretir. Bizlerde öğrencilerimizin bu yönlerini ortaya çıkarıp geliştirebilmek adına 5 yaş sınıflarında Maker Atölyemizde çalışmalar yapılır.

DEĞERLER EĞİTİMİ

       “Değerler eğitimi / karakter eğitimi” programımız; sorumluluk, yardımseverlik, saygı, hoşgörü, dürüstlük, vatanseverlik gibi; bireyin ve toplumun yararına olacağı konusunda eğitimcilerin hem fikir oldukları, evrensel değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen bir programdır. Öğrencilere hedeflenen değerleri verirken, var olan eğitim materyallerini kullanırlar. 

        Programın yöntemi telkinde bulunmak veya öğüt vermek değil model olmaktır. 
Değerler eğitiminin yürütüldüğü okullarda öğrenciler sıklıkla değerlere ilişkin uygulamalar için fırsatlar bulurlar. Söz konusu değerleri öğrencilerin içselleştirebilmelerini sağlamak amacıyla; bu değerlerin yaşandığı ve öneminin vurgulandığı bir okul ortamı (iklimi) oluşturmak hedeflenir.

        Program; ev, toplum ve okul temellidir. Bu nedenle değerler eğitimi programı planlanırken aile katılımına önem verilmelidir. Program; öğrencilerin unutulmaya yüz tutan değerleri keşfetmelerini, içselleştirmelerini sağlayarak toplumda ve okullardaki ahlaki ve akademik sorunlara uzun vadede çözümler sağlamayı hedefler.

       Ayrıca hazırlanan panolar ile çocukların görsel algılanmaları sağlanır.

REHBERLİK

       TEMA Eğitim Kurumları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi; çocuk merkezli anlayışı ile öğrencilerimizin sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik gelişimlerini sürekli takip ederek desteklemeyi amaçlamaktadır.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar:
       Okul psikoloğumuz/ rehber öğretmenimiz tarafından öğrencilerimiz doğal ortamları içerisinde rutin bir şekilde gözlemlenir. İhtiyaç duyulduğu oranda çeşitli test ve envanterler uygulanır. 
Çocuk merkezli danışmanlık anlayışında öğretmen, veli ve rehberlik birimimiz sürekli iletişim halindedir. Ailelerin çocuktaki olumlu olan davranışını geliştirmek ya da olumsuz tutumunu değiştirmek için rehberlik servisiyle işbirliği içerisinde olması beklenmektedir. 

Öğrenci Destek Çalışmaları:
       Rehberlik birimimiz tarafından yapılan gözlem ve değerlendirme çalışmalarının ardından sosyal ve/veya duygusal olarak yaş grubunu takip etmekte zorlanan ve desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimize yönelik çalışmalar uygulanır.

Sosyal Davranış Programı Çalışma Alanları:

 • Duygularımız
 • Empati
 • İletişim
 • Davranış kontrolü

Gerekli durumda kullanılan testler:

 • Denver Gelişimsel Tarama Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Good Enough İnsan Resmi Çizme Testi
 • Aile Çiz Testi
 • Luissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
 • Cümle Tamamlama Testi
 • Okula Hazırlık Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Veliye Yönelik Çalışmalar:

 • Tanışma ve ilk gözlem görüşmesi: Okula başlamadan önce, belirlenen gün ve saatte, çocukla tanıma çalışması; aileyle de ilk görüşme sağlanır.  Aileden alınan bilgiler ışığında çocuk daha iyi tanınır, ebeveyn tutum ve beklentileri gözlemlenmiş olur.
 • Takip görüşmesi: Yıl içerisinde öğrencide fark edilen problem davranışı çözmek amaçlı ebeveyn görüşmeleri düzenlenir.
 • Bilgilendirme görüşmesi: 2. dönem yıl içerisinde öğrenciyle yapılan bireysel çalışma ve uygulanan testleri veliyle paylaşmak amacıyla her öğrenci için randevu oluşturulur. Yapılan yüz yüze görüşmeyle veliye bilgi verilir.
 • NOT: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık servisimiz veli görüşmelerini randevu sistemiyle gerçekleştirmektedir.

Bilgilendirme Çalışmaları:
      Seminer: Eğitim ve öğretim yılı içerisinde psikoloğumuz tarafından verilecek olan aileleri destek amaçlı seminerler düzenlenmektedir.

Bülten: Ailelerin bilgisini zenginleştirmek amaçlı oluşturulan bültende ‘Rehberlik Köşesi’ bulunmaktadır. Her ay değerler eğitimi kapsamında belirlenen konularla ilgili yazılar paylaşılmaktadır.

SOSYAL AKTİVİTELER

 • Marangozluk Atölyesi
 • Mutfak Atölyesi
 • Geziler
 • Partiler
 • Tiyatro Gösterileri
 • Sleepover
 • Benim Kitabım
 • Haftanın Çocuğu
 • Göster Anlat
 • Veli Katılımlı Atölyeler
 • Konuk Davetleri
 • Mahremiyet Eğitimi
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri